Калі ласка, увядзіце тэкст і пазначце націскі ў словах

Асноўны націск пазначаецца пры дапамозе '+' ці '́', пабочны націск пазначаецца пры дапамозе '=' ці '̀'. Для аб'яднання двух слоў у адно фанетычнае слова выкарыстоўвайце '^' ці '‿'.
Напрыклад: Паўно=чна-захо+дні вятры+ска садзьму+ў^бы ўсё= лі+сце на^вы+спе, але^по+тым калі+сьці. ці: Паўно̀чна-захо́дні вятры́ска садзьму́ў‿бы ўсё̀ лі́сце на‿вы́спе, але‿по́тым калі́сьці.

Паказаць прамежкавую інфармацыю