Озвученный электронный грамматический словарь BE EN RU ?

Подробнее о специальных символах для запросов


Слово для поиска:

Часть речи:

Только начальные формы

Тег (для "sbm1987"):

Например, NNI*

Максимум результатов:


Словари, по которым ведется поиск: (* рэсурсы, якія знаходзяцца ў працэсе пашырэння слоўнікавай базы)

SBM1987 (паводле публікацыі "Слоўнік беларускай мовы. Арфаграфія. Арфаэпія. Акцэнтуацыя. Словазмяненне / пад рэд. М.В. Бірылы. – Мінск, 1987")
SBM2012initial (пачатковыя формы паводле публікацыі "Слоўнік беларускай мовы. / навук. рэд. А.А. Лукашанец, В.П. Русак. - Мінск : Беларус. навука, 2012")
NOUN2013 (паводле публікацыі "Граматычны слоўнік назоўніка / навук. рэд. В.П. Русак. - Мінск : Беларус. навука, 2013")
* ADJECTIVE2013 (паводле публікацыі "Граматычны слоўнік прыметніка, займенніка, лічэбніка, прыслоўя / навук. рэд. В.П. Русак. - Мінск : Беларус. навука, 2013")
NUMERAL2013 (паводле публікацыі "Граматычны слоўнік прыметніка, займенніка, лічэбніка, прыслоўя / навук. рэд. В.П. Русак. - Мінск : Беларус. навука, 2013")
* PRONOUN2013 (паводле публікацыі "Граматычны слоўнік прыметніка, займенніка, лічэбніка, прыслоўя / навук. рэд. В.П. Русак. - Мінск : Беларус. навука, 2013")
* VERB2013 (паводле публікацыі "Граматычны слоўнік дзеяслова / навук. рэд. В.П. Русак. - Мінск : Беларус. навука, 2013")
* ADVERB2013 (паводле публікацыі "Граматычны слоўнік прыметніка, займенніка, лічэбніка, прыслоўя / навук. рэд. В.П. Русак. - Мінск : Беларус. навука, 2013")
ASBM2017 (паводле публікацыі "Арфаэпічны слоўнік беларускай мовы / рэд. В.П. Русак, Ю.С. Гецэвіч, С.І. Лысы. - Мінск : Беларус. навука, 2017")
ZALIZNIAK (паводле публікацыі "Грамматический словарь русского языка: Словоизменение / А.А. Зализняк. — Москва : Русский язык, 1980. — 880 c.")
CMU (паводле "Carnegie Mellon University Pronouncing Dictionary")
TTS (новыя словы для СМТ)
* UWP_BE (беларускія словы са слоўніка, які даступны па спасылцы)
* UWP_RU (рускія словы са слоўніка, які даступны па спасылцы)Мы будем рады получить обратную связь от Вас на e-mail corpus.by@gmail.com.
Другие наши прототипы: corpus.by, ssrlab.by.