Unknown Words Processor BE EN RU ?

Табліца: 'words_deleted' (Папярэднія 100)


idwordunknown_word_id
306640селекцыйна-генетычных515180
306641асяроддзеўтваральныя515129
306642пясчана-салявыя515173
306643працягла-паступовыя515169
306644рэкрэацыйна-аздараўленчыя515178
306645масквец528462
306646палосна-паступовых515162
306647рэкрэацыйна-аздараўленчых515177
306648зоман533847
306649Алиса526489
306650лесараслінным515148
306651міцевых530055
306652паклёшгік521723
306653гітлераўаў530270
306654лесапаляўнічай515145
306655ветравалоў515132
306656альфрыда542899
306657навучальна-вопытных515155
306658хідзіра535401
306659талмачы533823
306660вяровач-цы521701
306661спра-ве521731
306662даступ-ны521706
306663каме-дыі521715
306664ветравальна-бураломных515133
306665працэсуальна-выканаўчым515168
306666Морозов539422
306667міжачаговай515153
306668навучальна-вопытныя515156
306669асведчання529166
306670дрэн-нага521707
306671consibered539971
306672новогодний538853
306673разлічать536479
306674расскажыця536480
306675чар-навус521736
306676інсты-туце521712
306677сімпа-тыяй521730
306678з'яўляец-ца521711
306679сухавяршынныя515184
306680ка-медыі521716
306681поэту525666
306682мараль-ную521719
306683непа-коіцца521720
306684сап-раўдны521729
306685Отписаться528483
306686эгідзіўс533827
306687разу-менні521726
306688прыстасавальніц-тва521725
306689інта-рэсы521713
306690дітасці518172
306691выстрэл543652
306692інта-рэсы521713
306693рэцанзент543653
3066940
3066950
306696ьраку549455
306697ьдздезцеі576841
306698аперблок557029

Перайсці да старонкі апрацоўкі невядомых слоў.

We would be glad to receive your feedback and suggestions via e-mail corpus.by@gmail.com.
Our other prototypes: corpus.by, ssrlab.grid.by (mirror with extensions), ssrlab.by.