Table: 'words_processed' (Previous 100)


idwordaccentunknown_word_idlanguagecategorymisprint
53901ішэмізаванайішэмізавана+й622961beдзеяслоў0
53902ЛясніковыЛясніковы+647739be?0
53903непабныянепабныя+584065be?0
53904шаўкавышаўкавы+711115be?0
53905сідзеньесідзенье+770742be?0
53906падлучанападлучана+631915be?0
53907трэццітрэ+цці534370beлічэбнік0
53908цяперачыцяпе+рачы675723beпрыслоўе0
53909рэсуспензіраванагарэсуспензіраванага+615271be?0
53910зёрнавайзёрнава+й630949be?0
53911потряснопотрясно+636652ru?0
53912анэткуанэтку+761339be?0
53913анэткуанэтку+761339be?0
53914наркаманічнымнаркаманічны+м615267be?0
53915рэдзкарэдзка+755443be?0
53916анэткаанэтка+761338be?0
53917анэткаанэтка+761338be?0
53918дпдп597110beімя ўласнае0
53919тамадатэтамадатэ+660418be?0
53920епечаніепечані+803742be?0
53921утраквістычныхутраквістычны+х624656be?0
53922свінцюксвінцю+к663165beімя ўласнае1
53923мясюгімясюгі+732681be?0
53924прамыслова-рамеснайпрамыслова-рамесна+й648017be?0
53925вырашаючаевырашаючае+607885be?0
53926крэдытаатрымальніккрэдытаатрыма+льнік548874beназоўнік0
53927параненнаяпара+ненная822330beпрыметнік1
53928дзмедзме+662814beдзеяслоў0
53929генадзьеўнагена+дзьеўна597076beімя ўласнае0
53930энфісэнфі+с812539be?0
53931праваабаронцаў-доўгажыхароўправаабаро=нцаў-доўгажыхаро+ў714717beназоўнік0
53932меньшыменьшы+544556be?1
53933акцэнтацыяйакцэ+нтацыяй648722??дзеепрыслоўе1
53934акцэнтацыяйакцэнтацыя+й648722be?0
53935шэсцярняшэсцярня+738128beназоўнік0
53936Банк-пасрэднікБанк-пасрэдні+к552862beназоўнік0
53937Банк-пасрэднікБа=нк-пасрэ+днік552862be?0
53938стоадсоткавасто=адсо+ткава651199beпрыслоўе0

Go to page of unknown words processing.