Total unknown words – 321929.
Now are processed – 399777:
43680 – already were in the dictionary (show).
50504 – accent, language, category are proposed (show).
305593 – could not choose accent, language and category (show).

Unprocessed words list, ordered by frequency (1 ... 722 723 724 ... 1273)

сумоў'яў (1)
сумоўя (1)
сундуковай (1)
суразмовы (1)
сустрэча-семінар (1)
сферайі (1)
сюжэтна-ролевая (1)
сямейна-маральных (1)
сяргеўна (1)
сярэднепрадуктыўны (1)
талалаева (1)
тампэрэ (1)
тестации (1)
тпгу (1)
тпгу-дырэктар (1)
тпдк (1)
трапашка (1)
траццякова (1)
туравец (1)
турзлёту (1)
туркменістанам (1)
туркменістан (1)
турмовіч (1)
турысцка (1)
тэарэтыка-прававых (1)
тэатра-студыі (1)
тэатрам-студыяй (1)
тэорыи (1)
тэрытарыяльных- (1)
тэхнологіі (1)
уіравання (1)
уладзіміраўна- (1)
уласень (1)
унутрыгуртавых (1)
упрўленчага (1)
упрўленчых (1)
урагант (1)
урач-гігіеніст (1)
урач-трансфузіёлаг (1)
уруччы (1)