Total unknown words – 358452.
Now are processed – 421660:
45118 – already were in the dictionary (show).
52589 – accent, language, category are proposed (show).
323953 – could not choose accent, language and category (show).

Unprocessed words list, ordered by frequency (1 ... 1194 1195 1196 ... 1645)

вейвецер (1)
праца-дзень (1)
часадчасу (1)
познее (1)
бяскрайней (1)
напружанна (1)
паспарабую (1)
мнагаступенчаты (1)
пауназначны (1)
равизия (1)
абумаўляльных (1)
крыміналь-нага (1)
малаінфармацыйны (1)
недаўкладзенне (1)
некрымінальных (1)
нявыкліканыя (1)
падструктуры (1)
падструктур (1)
пазавытворчых (1)
перагатунак (1)
перапрацоўчых (1)
раследуемым (1)
складнікоў (1)
следаўтварэнне (1)
следаўтварэння (1)
спазнанняў (1)
спарудах (1)
су-праць (1)
тра-дыцыйна (1)
узаемапераход (1)
узмацняючых (1)
эканоміка-крыміналістычны (1)
элімініпіраванні (1)
аб'ек-тыўнай (1)
абвінава-чаных (1)
аб-ласцях (1)
агуль-навядома (1)
ака-заць (1)
алексіенка (1)
апытванага (1)