Апрацоўка невядомых слоў BE EN RU ?

Табліца: 'words_processed' (Папярэднія 100)


idwordaccentunknown_word_idlanguagecategory
49568ЗначонакЗначо+нак432821beімя ўласнае
49569АверсэвАверсэ+в171834beімя ўласнае
49570падарпада+р309509beназоўнік
49571паўсекундыпаўсеку+нды310514beназоўнік
49572разэтакразэ+так367470beназоўнік
49573рэзануларэзану+ла350175beдзеяслоў
49574несалодканесало+дка288059beпрыметнік
49575вострауво+страу433875beназоўнік
49576шчымілашчымі+ла297319beдзеяслоў
49577хмарыныхма+рыны296240beназоўнік
49578датумкаладату+мкала342629beназоўнік
49579кудысцікуды+сці306012beпрыслоўе
49580спачувальнікаўспачува+льнікаў368923beназоўнік
49581гродскагагро+дскага281444beпрыметнік
49582памылачкіпамы+лачкі289471beназоўнік
49583няслабанясла+ба288437beпрыметнік
49584насельніцтанасе+льніцта287565beназоўнік
49585хмурнаватахмурнава+та352812beназоўнік
49586ненадрукаваныхненадрукава+ных363691beпрыметнік
49587гырчалігырча+лі281600beдзеяслоў
49588ПіншчыныПі+ншчыны374100beімя ўласнае
49589малодостьмалодо+сть437055be?
49590лемантавацьлемантава+ць345505be?
49596алсоа+лсо401972be?

Перайсці да старонкі апрацоўкі невядомых слоў.

Мы будзем рады атрымаць зваротную сувязь ад Вас на e-mail corpus.by@gmail.com.
Нашы іншыя прататыпы: corpus.by, ssrlab.grid.by (люстэрка з пашырэннямі), ssrlab.by.