Лематызатар BE EN RU ?

Калі ласка, увядзіце тэкст

Вядомыя словыПаказваць назвы слоўнікаў у выніку
Паказваць вынік у радок
Раздзяляльнік токена і катэгорыі:

Абраць слоўнікі

SBM1987 (паводле публікацыі "Слоўнік беларускай мовы. Арфаграфія. Арфаэпія. Акцэнтуацыя. Словазмяненне / пад рэд. М.В. Бірылы. – Мінск, 1987")Мы будзем рады атрымаць зваротную сувязь ад Вас на e-mail corpus.by@gmail.com.
Нашы іншыя прататыпы: corpus.by, ssrlab.grid.by (люстэрка з пашырэннямі), ssrlab.by.